Umenie / Tanec / Balet

Čomu sa venujem

Baletná akadémia:

V Baletnej akadémii prijímame deti od 5 do 9 rokov. Po tanečnej príprave ich už formujeme do konkrétnejšieho štýlu balet. Na hodinách je prítomný aj korepetítor (klavírny doprovod) v spolupráci s ním rozvíjame u detí hudobnosť, rytmiku, muzikálnosť. Deti zaraďujeme do skupín podľa veku alebo pohybových daností. Po určitej technickej zdatnosti sa deti zoznamujú s tancom na špičkách.

 

Kurzy Baletu pre dospelých a mládež:

Sú vhodné aj pre úplných začiatočníkov bez rozdielu veku, váhy aj pre tanečníkov iných tanečných štýlov, ktorí si chcú zdokonaliť svoju tanečnú techniku.

Biografia

Som profesionálna tanečnica a učiteľka tanca, ktorá celý svoj život zasvetila tancu či už ako profesionál alebo ako učiteľka tanca.

 

Tak, ako sa neustále obraciame ku klasickým hodnotám, čerpáme z nich vedomosti a skúsenosti, tak aj klasický tanec predstavuje hodnotu, stáročiami budovaný a preverený základ tanečnej techniky. 

 

Snažíme sa s deťmi pracovať hravou formou a modernejším prístupom aby deti hodina baletu bavila. Baletom u detí budujeme správne držanie tela, rozsah pohybu, tanečnosť a v neposlednom rade aj discplínu, ktorá s baletom úzko súvisí aby deti mohli o to lepšie pracovať so svojím telom. 

 

Štúdium:

- osemročné Tanečné konzervatórium v Bratislave

- Vysoka škola Múzických umení v Bratislave – Pedagogika klasického tanca

 

Pôsobenie:

členka súkromného tanečného súboru Jany Kúrovej v Prahe

členka a sólistka baletu Slovenského Národného Divadla v Bratislave.

 

Ocenenia:

cena Literárneho fondu za stvárnenie hlavnej postavy Gisselle v balete Gisselle,

cena Literárneho fondu za Stvárnenie hlavnej postavy Júlie z baletu Rómeo a Júlia.

Motto

"Tanec nie je forma, ale spôsob života."

Obtiažnosť výučby:

  začiatočník     mierne pokročilý     pokročilý     expert  

Veková skupina:

  deti 0-6r     deti 7-14r     teen 15-18r     dospelí 18+     35+     65+  

Roky aktívne v činnosti:   22 rokov

Koľko rokov vyučujem:   10 rokov

Vhodné pre:   len ženy

Baletné triedy pre deti

Malé deti: cieľom je tanečná príprava, správne držanie tela, poznanie zákl. klasických pozícií , rytmika, strečing a rozvíjanie schopností a fantázie dieťaťa pomocou improvizácie. 

 

U väčších detí nadväzujeme už na ich technickú zdatnosť, ďalej ju u detí rozvíjame a naďalej si ju osvojujú a zväčšujú svoj rozsah pohybu. Po zvládnutí určitej technickej zdatnosti sa nadväzuje na výučbu špičkového tanca. 

 

Hodiny u oboch skupín pozostávajú zo zahrievacích cvičení, rozcvičky, naučenie sa nového učiva - tanca. prvkov, práca na choreografiách, u malých detí pohybové hry. Každá hodina je zameraná na určitú problematiku. Snažíme sa vychádzať z daností každého dieťaťa, rozvíjať koordináciu pohybu a vnímanie priestoru, budujeme svalový tonus. 

Balet pre dospelých a mládež

Je vhodný aj pre úplných začiatočníkov bez rozdielu veku, váhy aj pre tanečníkov iných tanečných štýlov, ktorí si chcú zdokonaliť svoju tanečnú techniku. Balet je súbor cvičení ktoré precvičia každý sval na tele, podporuje správne držanie tela a koordináciu, posilňuje svalový korzet tela a formuje nohy

 

Kurzy vedie A. Výskoková profesionálna tanečnica a učiteľka tanca, ktorá celý svoj život zasvetila tancu či už ako profesionál alebo ako učiteľ tanca, ktorá vyštudovala osemročné tanečné konzervatórium v Bratislave, Vysokú školu Múzických umení v Bratislave, bola členkou súkromného tanečného súboru v Prahe a neposlednom rade ako členka a sólistka baletu Slovenského Národného Divadla v Bratislave. 

Kurzy / nábory / cvičenia / školenia / workshop

Miesto konania: Prievidza, Slovensko


Dátum konania: termín podľa dohody

Počet lekcií: 10 / Dĺžka 1 lekcie: 60 min.


Level:

začiatočník, mierne pokročilý, pokročilý

Veková skupina:

teen 15-18r, dospelí 18+, 35+

Vhodné pre:

len ženy

Počet žiakov (min.-max.):

Min: 8 Max: 15


Popis a špecifikácia:

Balet pre dospelých a mládež

Je vhodný aj pre úplných začiatočníkov bez rozdielu veku, váhy aj pre tanečníkov iných tanečných štýlov, ktorí si chcú zdokonaliť svoju tanečnú techniku. Balet je súbor cvičení ktoré precvičia každý sval na tele, podporuje správne držanie tela a koordináciu, posilňuje svalový korzet tela a formuje nohy. 

Ďalšie info na www.vyskok.sk.

 


Komentáre

ID: 000243